ปฏิรูปตร.เหลวภาคปชช.จ่อยื่น4ข้อเสนอ”บิ๊กตู่”5ต.ค.

“คป.ตร.” ให้คะแนนคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ 3 เดือน 1 เต็ม10  พร้อมเสนอ 4 แนวทางปฏิรูป เผย เตรียมยื่นข้อเสนอแนะ นายกฯ 5 ต.ค.นี้ เมื่อวันที่  1ต.ค. เวลา 13.30 น.ที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย นางสมศรี หาญอนันทสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) ร่วมกับผู้แทน 42 องค์กรประชาชน ประชุมประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

ที่มีพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน  ในรอบ 3 เดือน โดยภายหลังการประชุม นางสมศรี เปิดเผยว่า  คป.ตร. มีความเห็นร่วมกัน 4 ข้อ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ คือ  1.การแยกพนักงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ให้มีการบันทึกภาพและเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่อัยการสามารถตรวจสอบได้ทุกคดี ตั่งแต่เริ่มเป็นคดีหรือมีการร้องเรียน 2. เร่งดำเนินการตามที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เสนอให้โอนตำรวจ 11 หน่วยที่เป็นการรักษากฎหมายเฉพาะด้านไปให้กระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ตามรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2558  3.ให้มีการกระจายอำนาจตำรวจไปเป็นตำรวจจังหวัด และยุบกองบัญชาการภาค ผลักดันให้เป็นนิติบุคคลมีอำนาจมากขึ้น 4.งานบริหารงานบุคคล เห็นว่าการแต่งตั้งโยกย้ายให้พิจารณาความอาวุโส เพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสร้างความเป็นธรรม ลดการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง

“คป.ตร. ขอให้นำความเห็นของประชาชนที่ได้รับฟังมาเป็นตัวกำหนดในการทำการปฏิรูปตำรวจ เพื่อให้ตำรวจพัฒนาเป็นคนที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง หากยังไม่มีการปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชาชนจะไม่ยอมรับประเด็นต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ทั้งนี้ คป.ตร. เห็นว่าการทำงานใน 3 เดือนที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของประชาชนได้  ถือเป็นการถ่วงเวลาเพื่อรักษาโครงสร้างเดิม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงขอให้คะแนนคณะกรรมการฯ 1 คะแนนจาก 10  คะแนน โดย 1 คะแนนที่ได้มาจากความขยัน และความพยายามทำงาน” นางสมศรี กล่าว

ด้านนายบัณฑิต แป้นวิเศษ ผู้ประสานงานคป.ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 5 ต.ค.เวลา 11.00 น. คป.ตร. พร้อมกับตัวแทนเครือข่าย 42 องค์กร จะเดินทางไปยื่นข้อเสนอและข้อสรุปในการประชุมวันนี้ ( ต.ค.) ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะเป็นผู้นำรัฐบาลและผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจขึ้นมาดำเนินงาน พร้อมกับจะจัดเวทีสัมมนาทั่วประเทศเพื่อผลักดันให้มีการกระจายอำนาจตำรวจไปยังจังหวัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews