ปส.อบรมเสริมสมรรถนะความมั่นคงนิวเคลียร์

IAEA จับมือปส. อบรมการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  เสริมสมรรถนะความมั่นคงทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่า ปส.ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA

จัดฝึกอบรม Regional Training Course on Conducting Computer Security Assessments (CCSA)  ขึ้นระหว่างวันที่  5 – 9 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ  การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ อันเป็นข้อกังวลที่เราอาจได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เพื่อศึกษาวิธีการบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติเพื่อพร้อมรับมือ ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของ IAEA  การอบรมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA สหรัฐอเมริกา และสวีเดน รวมทั้งวิทยากรรับเชิญจาก ปส. มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาทิ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อิเดีย รวมถึงประเทศในอาเซียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ ปส. จำนวนกว่า 30 คน การฝึกอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  แต่รวมถึงจะเป็นประโยชน์กับทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะพัฒนาและดำเนินงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์และไซเบอร์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews