เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6 ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างกันแม่น้ำป่าสักเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ เขื่อนพระเฑียรราชา ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนพระราม 6 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ลักษณะของเขื่อนเป็นบานเหล็กจำนวน 5 ช่องทำหน้าที่เป็นประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกกว่า 680,000 ไร่

นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์ริมเขื่อนอันเงียบสงบ หรือถ้าใครอยากถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เชื่อนพระราม 6 เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินเช่นเดียวกัน นอกจากนี้บริเวณริมเขื่อนมีศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก เช่น ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand