เด็กแว้นเซ็ง รัฐลุยเก็บภาษีมลพิษมอเตอร์ไซค์เพิ่ม250บ.

สรรพสามิต คาดเก็บภาษีก๊าซคาร์บอน รถมอเตอร์ไซค์เพิ่มอีกคันละ 150-250 บาท แต่เชื่อไม่กระทบราคาขายปลีก ชาวบ้านไม่เดือดร้อน รายงานข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า  กรมฯคาดว่าการพิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเพียงคันละ 150-250 บาท แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มราคาขายปลีกรถจักรยานยนต์ และทำให้ผู้บริโภค ผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากผู้ผลิตอาจเลือกรับภาระภาษีไว้เอง “การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในประเทศ 80% เป็นรถจักรยานยนต์มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ซีซี มีราคาขายปลีกประมาณ 30,000-50,000 บาทต่อคัน ซึ่งมีภาระภาษีสรรพสามิต 750-1,250 บาทต่อคัน แต่หากมีการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.5% ของราคาขายปลีก หรือมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 150-250 บาทต่อคัน”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews